Privacy Statement
Emplore gevestigd te (5504 LM) Veldhoven, hierna: ‘Emplore’ is een onderneming, die ondersteuning biedt aan innovatieve bedrijven in het coördineren van arbeids- en capaciteitsvraagstukken door middel van HR&O, Recruitment Services, Recruitment Proces Outsourcing (RPO), interim recruitment en werving & selectie. Voor alle genoemde activiteiten is dit privacy statement geldig.
De werkzaamheden van Emplore worden op diverse locaties in Nederland uitgevoerd en beheerd. Persoonlijke gegevens van betrokkenen van de diensten van Emplore worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Emplore houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van één van de diensten van Emplore, dan worden de persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Emplore houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan.

 • Zakelijke relatie en Interim Recruitment
  Emplore gebruikt de verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de overeengekomen afspraken en/of om de overeengekomen diensten en informatie te leveren. Emplore gebruikt de gegevens daarnaast voor employer branding doeleinden, zodat gerichte diensten kunnen worden geboden. De gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.
 • Bij werving & selectie diensten
  Gegevens die actief worden verstrekt naar Emplore, worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:
  A. Om de overeengekomen diensten en informatie te kunnen leveren, worden gegevens na overleg met de betrokkene gebruikt. Dit heeft betrekking op het informeren over functiemogelijkheden/vacatures bij potentiele werkgevers.
  B. De gegevens worden na toestemming gedeeld met potentiele werkgevers. Emplore is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden.
  Na een termijn van 12 maanden inactiviteit, worden de gegevens geanonimiseerd, dan wel op verzoek door de betrokkene behouden of verwijderd.
 • Sollicitatie
  Emplore gebruikt de gegevens voor de verwerking van de sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv, motivatie, ambitie en salarisindicatie. De verstrekte gegevens inclusief het interview verslag worden door Emplore bewaard gedurende een periode van vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Indien toestemming is gegeven door de betrokkene, worden de gegevens pas na een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.
 • Contactgegevens doorsturen via de website
  Bij het bezoeken van de website en het doorgeven van contactgegevens aan Emplore, zullen deze gebruikt worden om contact op te nemen. De bewaartermijn van deze gegevens bedraagt 4 weken.
 • De nieuwsbrief
  Emplore gebruikt bij toestemming het mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. Afmelden kan via info@emplore.nl

Beveiliging gegevens
Emplore maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt dan contact met ons op via info@emplore.nl